Hoe om Kliënt Tevredenheid Opname Vrae Saam Te Stel.

2013-10-24

Die sukses van enige navorsing – soos kliënt tevredenheid opnames en vele ander, hang nie net af van die gebruik van ʼn suksesvolle toepassing, wat sal help om dit saam te stel en die korrekte verspreidings metode sal kies nie, maar sal ook afhang van die bevoegde samestelling van die vrae. Aangesien jy geld en moeite belê in die ontwikkeling en bevordering van vraelyste, wil jy seker wees dat jou teikengroep dit nie sal ignoreer nie en aan jou die nodige akkurate inligting sal voorsien. Al hierdie hierbo genoem kan bereik word deur ʼn paar eenvoudige reëls te volg in die samestelling van die opname vrae.

Jou kliënt tevredenheid opname voorbeeld moet eerstens ʼn sekere tema, struktuur en doel hê. Vrae wat nie verband hou met mekaar nie kan verwarrend wees en irritasie by jou respondente veroorsaak. Daar moet ook nie te veel vrae in die opname verskyn nie. Jou kliënt gaan jou versoek akkommodeer deur saam te stem om deel te neem aan die kliënt tevredenheid opname, en sy geduld moet dus nie beproef word tydens die beantwoording daarvan nie.

ʼn Goeie idee is om verskillende tipes vrae te vra vir spesifieke teiken inligting.

Indien jy onseker is of al die opsies vir ʼn vraag gaan voorsien word, moet jy van die gratis teks veld opsie gebruik maak.

Onthou dat sommige vrae antwoorde sal hê wat uit verskeie opsies bestaan. Indien jy hierdie punt gaan ignoreer sal die inligting wat jy inwin onakkuraat wees.

Die Osgood-skaal word hoofsaaklik gebruik in die identifisering van verskille tussen sekere produkte, handelsname, en maatskappye.

Die Gradiënt-skaal is toepaslik in vrae wat meer as een antwoord het, en waarvan almal ewe relevant is vir die bestudeerpunte van die vraag self. Byvoorbeeld: “Hoe belangrik is die volgende eienskappe van die produk vir jou?” Moontlike antwoorde word in rye aangebied wat ooreenstem met sekere eienskappe van die produk, – kwaliteit, prys, funksionaliteit, voorkoms; terwyl kolomme ooreenstem met die belangrikheidsgraad van die bestudeerde item, – uiters onbelangrik, gemiddeld onbelangrik, onbelangrik, gemiddeld belangrik, belangrik, uiters belangrik.

Jy moet ook die respondent die geleentheid bied om die vraag oor te slaan. Anders gaan hy, indien hy nie weet nie, net die eerste moontlike opsie kies.

Kliënt tevredenheid opname vrae moet presies en duidelik uiteengesit word. Indien dit vereis word, moet die presiese name en tydintervalle gespesifiseer word, en die antwoord opsies moet nie mekaar oorvleuel nie. Byvoorbeeld: “Hoeveel bottels bier koop jy op jou af dae?” met antwoord opsies “1-2, 2-4, 5-6, meer as 6”. Die meerderheid respondent gaan die vraag verskillend verstaan en jou teiken inligting gaan nie verkry word nie. Eerstens, mense het verskillende hoeveelhede af dae in ‘n sekere tydperk; tweedens, is dit net bier wat aangekoop word vir die persoon self of ook vir ander mense; derdens, watter antwoord moet die persoon kies indien hy 2 bottels bier koop? Dis ook ‘n slegte idee om woorde te gebruik wat meervoudige betekenisse kan hê binne die konteks van jou kliënt tevredenheid opname. “Hoe sou jy die werk van die poskantoor evalueer in jou area van verblyf?” Beteken “area” jou streek, stad, of straat?

Die beskikbaarheid van voorwaardelike vertakking sal jou kliënt tevredenheid opname voorbeeld meer professioneel maak, en jy sal hierdeur vrae kan vermy wat die respondent dwing om ʼn sekere antwoord te kies: “Waarmee was jy ontevrede aangaande die diens ontvang van ons maatskappy?” Vra die vraag eerder soos volg: “Was jy tevrede met die diens wat deur ons maatskappy verskaf was?” Indien die respondent “Nee” antwoord, sal die volgende vraag wees “Met watter presiese deel van die diens was jy ontevrede?” Indien hy “Ja” geantwoord het op die eerste vraag sal die volgende vraag oorgeslaan word.

Jy moet vrae wat ʼn dubbelstruktuur bevat vermy en dit verdeel in twee aparte vrae. “Hoe sou jy die werk van ons bystandspan deur telefoon/e-pos evalueer?” Indien die kliënt geen antwoord op sy e-pos ontvang het nie, maar uitstekende telefoniese diens ervaar het, sal sy beoordeling van die maatskappy se kommunikasiekanale verskil.

As ʼn reël, kan ʼn noukeurige benadering en beplanning nie verseker dat daar nie foute in die kliënt tevredenheid opnames sal verskyn nie, en daarom word dit aanbeveel dat daar ʼn toets opname uitgevoer word op ʼn klein persentasie van die teikengroep. Daarna sal die ontvangde antwoorde ontleed word en die nodige aanpassings gemaak word.

Ons het met ons opname toepassing die honderde suksesvolle afgehandelde opnames in ag geneem, en dit is hoekom dit eenvoudig en terselfdertyd effektief is om te gebruik. By Examinare is ons altyd beskikbaar om onnodige probleme te vermy, en ons sal jou tyd spaar met die beplanning, ontwerp, en uitvoer van jou kliënt tevredenheid opnames, sowel as tydens die ontleding van die ingevorderde uitslae.

This article is about Examinare the Survey Tool.
Our service for successfully by yourself create Surveys in mobile, desktop, kiosks.

Lees meer

Kontak Examinare

+27875509300


Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

Maatskappy *

Naam *

Telefoon (Byvoorbeeld: +46700000000) *

E-pos *

Beskryf die diens wat jy graag wil hê ons aan jou moet voorsien.
(Na die e-pos ontvang is kan jy lêers oplaai na die kaartjie e-pos wat geskep is.)

Beraamde Begroting
(Geskatte nommer met geldeenheid) *

Gemorspos Vraag

6+2= *

Newsletters from Examinare